دست‌بافت‌های‌شانه‌کوب‌قم

مشاوره.طراحی.چله‌کشی.رنگرزی.برجسته.مرمت.نخ‌ونقشه‌.ابریشم.صادرات.

ثبت‌ایده.کفش.کمربند.کیف‌تمام‌ابریشم‌

کتاب‌فرش‌تمام‌اشعار‌خیام‌تمام‌ابرشم

بافت تابلو فرش بانه شب نما

بافت‌‌تابلو‌فرش‌دورو.ودونما

طراحی‌وبافت‌کوزه‌حجمی

انواع برجسته کاری.تخصصی

طراحی طرحهای جوان‌پسند

 

 

 

یک بررسی

  1. قابل قبول

    دست بافت های شانه کوب بسیار زیبا و ظریف میباشد
    و کارهای هنری خوبی دارند

نقد و بررسی جدید